Ford Thăng Long - Địa chỉ: Tòa nhà 105 Láng hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Liên hệ

Công ty cổ phần Ford Thăng Long  được thành lập theo quyết định số 4339QĐ/UB của UBND Thành phố Hà nội ngày 20 tháng 10 năm 1998. số giấy phép đăng ký kinh doanh số: 055048 tại địa chỉ 105 Láng Hạ, Đống đa, Hà nội, Tên viết tắt là Láng Hạ Ford

Tên giao dịch: Láng Hạ Ford
Trụ sở chính: Tòa nhà 105 Láng hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Số điện thoại: (04) 3562 1920
Số fax: (04) 3856 1475
Webside: http://langhaford.com.vn/